Jak přežít podraz, zákeřnost a ústrk a neskončit na psychiatrii

Foto: Pixabay.com
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Náš život ovlivňuje mnoho faktorů: individuální kondice, psychická odolnost, klimatické vlivy, prostředí, v němž se pohybujeme, události pozitivní i negativní, které zažíváme, zkrátka to vše, čemu říkáme zátěž a nebo stres.

Jsou věci, které ovlivnit můžeme a jiné nikoli, je tedy škoda, když lidé si sami komplikují život ve vzájemných vztazích. Přitom by stačilo trochu víc porozumění, pochopení a tolerance a někdy i schopnosti přijímat kompromis. Jedním z velmi důležitých faktorů jsou i lidé v naší mezilidské komunikaci. A v ní se pohybují i lidé, kteří sami vyvolávají podmiňují stres, říkáme jim STRESOŘI. A jim bychom se, pokud je to možné, měli vyhýbat!

Jak se projevují? Poznáte je, že vám budou skákat do řeči, přerušovat hovor, jako by stále někam spěchali a dávají najevo, jak je zdržujete. Mají kyselý až trpký výraz ve tváři, jako by tím chtěli dokumentovat, že největším utrpením jste pro ně právě vy. Ponižují a urážejí druhé verbálně i nonverbálními grimasami, zvedají oči, vzdychají a netrpělivě se dívají na hodinky. Vždy se snaží ovládnout konverzaci, obvykle všude už byli, všechno je jim jasné, mají tendenci nezdravit, neodpovídat na pozdrav a neusmívají se.

Dávají neustále najevo svůj ostentativní nezájem o druhé. Na všechny a na všechno si permanentně stěžují, dožadují se, aby se všechno řídilo podle nich a odmítají kompromisy, i když je jasné, že tím se zmaří veškeré úsilí.

Vydávají se za jediné spravedlivé a spolehlivé, s lidmi mluví povýšeně a neustále si od ostatních vyžadují souhlas. Soustavně všechno kritizují, nikdy nejsou spokojeni, často se rozčilují a snaží se v druhých lidech vyvolávat pocit viny, že za všechno mohou oni. Manipulují s lidmi ve svém okolí, své blízké i přátele rádi ztrapňují a zesměšňují před ostatními. Neradi mluví přímo, nejraději tak činí přes jinou osobu, vzkazují a ukazují jak jsou frustrováni.

Mají obvykle agresivní a ultimativní požadavky a většinou ani s ničím nesouhlasí, dokonce i tehdy, když se jedná o nedůležitou drobnost. Nedodrží sliby a rádi prozradí tajemství, které jim někdo svěří, zvláště, jestli tím druhého uvedou do nepříjemné situace. A nad ostatní se rádi povyšují, mluví jen o sobě a zdůrazňují své schopnosti, které nemohou naplnit, protože právě vy jim v tom bráníte svou neschopností, malou inteligencí a kdo ví čím ještě…

A představte si, že takovým stresorem je váš nadřízený a vy nemáte jinou volbu, než jeho jednání strpět! To je ovšem nejlepší cesta, jak skončit v psychiatrické ordinaci!

Autor: Pro VIPosobnosti.cz exkluzivně MUDr. Jan Cimický, CSc.