Drahé kameny, růže a mini menhir jsou ozdobou a ochranou vaší osobnosti a domova

Robert Nový exkluzivně pro VIPosobnosti.cz

Foto: Alena Šulcová
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Přichází čas rozkvetlých růží. Jak je zkombinovat s kamenem tak, abyste dosáhli jedinečné kombinace krásy a příjemné energie? Útulný kout můžete vykouzlit na zahradě i na terase. Na balkonu vám stačí i růže v květináči a menší kámen.

Vašemu interiéru, terase, či zákoutí zahrady dodá útulnost, ale i ochranu jedinečná kombinace mini menhiru s mystickou růží. V tomto meditačním prostoru s využitím megalitických starodávných objektů můžete příjemně trávit svůj volný čas a čerpat potřebnou energii. Nejen venkovní prostor, ale také svůj interiér, pracovnu, halu či recepci si můžete podle vlastního uvážení rozdělit do části užitné a meditační. Uzdravovací část nabude výjimečné schopnosti posilující megalitické objekty.

Kombinací prvků může vzniknout útulný kout, který pozitivně vyzařující energií mini menhiru, tajemného kamene a také další působivou silou – nejmystičtější rostlinou světa – růží, která v sobě nese neuvěřitelnou energii, dodává smyslnou vůni, ale také svoji krásou dotvoří váš útulný domov.

Nejedná se o pouhé zasazení této rostliny a kamene do kamenné mísy, ale o sofistikovaný způsob umístění těchto prvků včetně vody do venkovních prostor.

Menhiry, tajemné umění od pravěku k současnosti

Již od konce doby ledové se setkáváme s jevem megalitického kamenného sloupu (menhiru, stambhy, masséby). Podle nálezů se stavěly v Evropě, v severní Africe, na předním východě v jordánské proláklině, a v severní a jižní Indii. Množství důvodů pro postavení menhiru zabírá spousty vědeckých studií, opírajících se tu a tam o dochované tabulky z Ebly a Ugaritu, biblické knihy či antické zprávy o lidu Tuaata te Danan. Pomineme-li různé okultní strašáky, je zřejmé, že šamani těchto kultur, jejichž země oplývaly množstvím potřebného materiálu, využívaly menhiry jako spojení s těmi či oněmi idejemi, informačními jsoucny vyššího bytí, pro léčbu, pro spojení se zdroji poznání, které zvali bohy, Bohem, anděly a dalšími, pro moderního člověka možná archaickými, přesto však pro mnohé vypovídajícími pojmy.

Menhir | Foto: Alena Šulcová

Ochrana před zlem v těžkých dobách, úcta k předkům, vyladění narušených biorytmů za účelem uzdravení, snaha dojít vidění a prorocké schopnosti, proměna alchymistická, to vše patřilo mezi ideje, dle kterých byly menhiry budovány. Taktéž pamětní sloupy vítězství a zázraků, spolu s mnoha sty dalších důvodů, donutily pravěké Evropany a Asiaty k nepředstavitelnému, nám již málo srozumitelnému úsilí o budování megalitické civilizace, jejímž vrcholem je proslulé britské Stonehenge. Spojením stromu (fraktálové geometrie matky přírody, osy světa), posvátného keře, menhiru či celé sestavy megalitů, mělo být sneseno nebe onoho vyššího vesmíru nebo jsoucna na zemi do světa člověka, aby mu spánek či meditace u menhiru přinesla výsledek zlepšení života, ne-li dokonce zaslíbení věčná (beth-elohim) nebo spásu (brahma-stambhah). Umění opracování kamene, jeho přemístění, vhodné osazení a doprovodný obřad, dnes bychom řekli celistvé performance, dále jeho umístění do paláce, obydlí, před dům, do zahrady, města, krajiny, byly počátkem cesty samotné civilizace.

Drahokamová, mystická hra s účinky kamenů, barev a světla

Mozaiky z drahých kamenů jsou jako okna do jiných světů, taktéž mohou být znakem, erbem či pečetí nejen pro jednotlivce. Působí navenek i dovnitř a zároveň do všech světových stran. Může jich být tolik variant, jako je vhledů do přirozenosti světa. Tajemný kámen z drahých kamenů je dílo inspirované osobností nebo prostředím, pro něž je tvořeno.

Foto a výroba: Alena Šulcová

Drahé kameny

Drahé kameny jsou jako zkamenělé květy růží, dary přírody oplývající krásou barev, průhledností krystalů, nádherou tvarů a kouzlem dávné tradice o léčivé a alchymistické moci těchto klenotů přírody. Člověk a drahý kámen jsou odvěkými společníky, kteří k sobě patří jako země a vláha, muž a žena, Země a vesmír. Drahé kameny byly přítomny u tajemství všech starých civilizací, Egypta, Sumeru, Indie, Číny, Japonska, Májů a Aztéků, Izraele, starých Keltů, Slovanů (jantar) a mnoha dalších kultur. Souhrn těchto tradic se uplatnil v dobách Karla IV. a Rudolfa II. při tvorbě šperků, výzdobách hradů a kaplí, tvorbě korunovačních klenotů a dalších vzácných předmětů.

Foto a výroba: Alena Šulcová

Proto je samozřejmě kouzelné mít u sebe něco, co je spojeno s dávno historií, tradicemi a pro citlivé jedince i s jakousi neznámou a mnoha zkušenostmi ověřenou mocí krystalů a kamenů na člověka. Drahé kameny (a stejně i polodrahokamy nebo minerály) totiž provázejí lidstvo od nepaměti. Respektive od doby, kdy byly poprvé objeveny, ačkoliv jsou starší než lidstvo samo. Snoubí se v nich paměť lidstva, krása okamžiku, v němž vznikly – byly stvořeny, jedinečnost jejich složení, účinky, jenž byly všemi starými národy prozkoumávány a mnohdy zaznamenány.

0