Chvalte a získáte vše co chcete. Buďte strategičtí

Autor: Jan Čížek

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Podnětně motivovaní zaměstnanci, vykazují osobní a týmovou spokojenost, proto jsou nejcennější devizou každé úspěšné firmy. Kdo dovede motivovat sám sebe, má lepší možnost motivovat ostatní. Úspěšná strategie tedy je naslouchat kolegům, nedistancovat se od nich, respektovat je, povzbuzovat, šetřit svůj i jejich čas, správně hodnotit situace.

Jaké jsou jednotlivé kroky motivujícího pracovníka?

Člověk by si měl uvědomit, čeho chce v práci i v životě dosáhnout a měl by mít jasný cíl. Zaměstnanec by měl umět odlišit důležité a naléhavé a hledět na věci z té lepší stránky. Pozitivní naladění člověka umožňuje lépe překonávat logické a psychologické bariéry, jako jsou například: pocit nedostatku času nebo bezvýchodné řešení K překonávání takovýchto zábran přispívá také získávání dalších informací, rozdělení úkolů na části a vytvoření harmonogramu programu plnění. Naslouchat kolegům, nedistancovat se od nich, respektovat je, povzbuzovat, šetřit svůj i jejich čas, správně hodnotit situace. Působí-li zaměstnanec harmonickým dojmem, přitahuje k sobě kvalitnější lidi a je motivací také pro chování svého šéfa.

Pochvala je důležitá

Důležitým momentem vztahu nadřízeného k podřízenému je schopnost vyjadřovat uznání a pochvalu za dobře vykonanou práci. Pochvala správně provedené práce, její konkrétní zhodnocení, podporuje úsilí chváleného k lepšímu výkonu, posiluje sebedůvěru a zvyšuje jeho spokojenost. Lidé /zaměstnanci/potřebují vědět, že je o ně zájem, že se o ně dbá, že jsou důležitou součástí pracovního kolektivu a platní členové firmy. Spravedlivé hodnocení ovlivňuje dobrý pocit, radost z vykonané práce a zadostiučinění. U slabších zaměstnanců může pochvala sebemenšího zlepšení práce vést k další motivaci a snaze po lepším uplatnění. Takto vedený zaměstnanec se může postupně zbavovat dojmu o své neschopnosti. Pro všechny ale znamená motivace pomáhat lidem při jejich seberealizaci. Součástí toho je, aby nadřízený pomohl členům týmu zjistit, co od své práce očekávají a tím získat do ruky motivační prostředky. Jak se k těmto cenným informacím dostat, to umí naučit právě dobrá vzdělávací agentura. Ukazuje se, že nejlepším způsobem jsou různé metody hraní rolí, kdy se účastníci kurzu vžívají do pozice podřízených a na vlastní kůži tak zažívají nejúčinnější způsoby motivace.

Uznání i zodpovědnost

Všechny tyto a mnohé další podrobnější kroky vedou k uplatňování a naplnění motivace. I když pro většinu lidí je nejsilnějším a nejviditelnějším motivačním prostředkem finanční ohodnocení, dobrý vedoucí pracovník s ním nevystačí. Ale i systém odměňování má být dobře čitelný pro každého, vázaný na výkonnost. Důležité je rovněž uznání, zvýšení odpovědnosti nebo zvýšení postavení. Uvedené aspekty motivace na základě využívané pochvaly spoluvytvářejí vysokou morální úroveň pracovníků a přispívají j úspěšnosti v jejich činnosti. A jak na to a ve který moment použít tu a nebo jinou motivační metodu-to je nejlépe si vyzkoušet na setkání s lektorem, protože tam chyby nebolí. Tam Vám pomohou ukázat cestu, jak v praxi dobře motivovat, aby tým dobře fungoval.

0