Bájný Vyšehrad. Místo s neuvěřitelnou historií a energií

Alka Hájková

Vyšehrad | Foto: Alena Šulcová
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Nad pravým břehem Vltavy se na skále nachází historické hradiště Vyšehrad. Knížecí hradiště podle pověstí založil v 10. století Krok.  Na strmém kopci přikázal vykácet les a vystavět tam hrad. Když kníže zemřel, vlády se ujala jeho dcera Libuše. Už tehdy se Praha stala rozvíjejícím městem, a tak Vyšehrad Karel IV. přestavěl a propojil s Novým Městem. Roku 1420 byl hrad vypálen husity a v 17. století přestavěn na barokní pevnost.  Lidé toto místo navštěvují nejen kvůli bájné legendě o Šemíkovi, ale také pozitivní energii, která se zde nachází. Právě Čertův sloup je spojován s velkým množstvím pověr.

 

Je opředeno mnoha tajemstvími a mýty. K nejznámějším patří pověst o Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi. Pojednává o nevšedním přátelství z dob vlády bájného knížete Křesomysla v roce 846.  Rytíř byl zde vězněn za knížete Křesomysla, a to proto, že ničil stříbrné doly. Byl odsouzen k smrti, a jak to v pohádkách bývá, mohl vyslovit poslední přání. Horymír se před smrtí chtěl naposledy projet na svém věrném koni Šemíkovi. Křesomysl mu jeho přání splnil. Nechal zavřít všechny brány, aby rytíř na svém koni neujel, ale nebylo to nic platné. Šemík přeskočil i s Horymírem hradby a skočil rovnou do Vltavy. Horymír se zachránil, ale statečný Šemík na následky skoku uhynul. Dodnes má náhrobek v Neumětelích.

Rotunda sv. martina | Foto: Praha-Vyšehrad

Vyšehrad patří mezi místa s nejsilnější pozitivní energií nejen v Praze. Rezonance vesmírných a vodních energií dodává tomuto místu zvláštní dochovní význam. Ne nadarmo se právě řeka Vltava stala námětem pro symfonii Beřicha Smetany. Na tomto místě umocňují energie menhiry, které společně se Třemi Čertovými sloupy. Vyšehrad  se stal místem pro invenci mnoha umělců. Psychotronické vlastnosti místa mají pro lidi, kteří chtějí relaxovat velké účinky.

Praha je jedním z nejsilnějších energetických míst. Sílu, mystiku, ale i ochranu městu dodávají nejen energetická místa, ale také věže, řeka Vltava. Ukrývá v sobě duchovní vznešenost, ochranu, kterou nám tady naši předkové zanechali.

0